Polska Rada Winiarstwa

Polska Rada Winiarstwa

Polska Rada Winiarstwa to instytucja, której korzenie sięgają 1991 roku, kiedy to na konferencji branżowej w Milejowie powstała Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa. Po 21 latach istnienia, w 2012 roku, Zarząd KRWiM podjął decyzję o zmianie nazwy. Krok podyktowany był chęcią uwspółcześnienia jednostki i zmiany jej wizerunku.

Choć z nazwy zniknął człon wspominający o miodosytnictwie, organizacja uważa, że nie świadczy to w żaden sposób o pomijaniu tego typu aktywności. Podkreśla, że miód pitny traktowany jest przez prawo jako wino, w związku z czym mieści się w ogólniejszym i szerszym pojęciu “winiarstwa”.

Członkowie

Na przestrzeni lat zmieniali się członkowie Polskiej Rady Winiarstwa, ale przez wszystkie lata tworzyli ją producenci oraz rozlewnicy win. W początkowym okresie istnienia organizacji należało do niej aż 53 członków, podczas gdy w roku 2012 było ich już tylko 15. Tłumaczone jest to sytuacją, jaka w danym momencie panowała na rynku.

Polska Rada Winiarstwa to organizacja, której członkowie zrzeszają się dobrowolnie. Nie posiada finansowania zewnętrznego; jej budżet powstaje dzięki uiszczaniu corocznej opłaty członkowskiej.

Zadania

Podstawowym zadaniem Polskiej Rady Winiarstwa jest troska o interesy zawodowe producentów i importerów wina, a także reprezentowanie ich w kontaktach z władzami na terenie kraju (dotyczy to tak administracji państwowej, jak i samorządowej czy społecznej).
Wśród celów szczegółowych wymienia się przede wszystkim rozwiązywanie problemów natury technicznej, prawnej i logistycznej. To właśnie Polska Rada Winiarstwa ma głos doradczy przy ustalaniu aktów prawnych regulujących rynek winiarski w Polsce, ona też współpracuje z ministerstwem w kwestii Unii Europejskiej i jej ingerencji w dziedzinie winiarstwa.

Edukacja

Traktując swoje zadania bardzo poważnie, Polska Rada Winiarstwa dba, by wszyscy liczący się w branży byli jak najlepiej wyszkoleni. W związku z tym prowadzone się cykliczne szkolenia tematyczne, których uczestnicy zostają poinformowani o obowiązujących przepisach, a także mają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Cenną inicjatywą jest organizacja kursów zawodowych, umożliwiających uzyskanie tytułu mistrza winiarstwa oraz wydanie podręcznika Technologia winiarstwa owocowego i gronowego, który był milowym krokiem w dziedzinie polskiego winiarstwa.

Na co dzień Polska Rada Winiarstwa kontroluje rynek, sprawdzając, czy wszystkie obowiązujące przepisy są respektowane. Dostrzeżone nieprawidłowości zgłasza odpowiednim instytucjom. W przypadku, gdy stwierdzi, że prawo zawodzi lub jest dwuznaczne - wnosi o jego weryfikację i uszczegółowienie.


Powiązane artykuły