Wina koszerne. Co to znaczy?

Wina koszerne. Co to znaczy?

To właśnie do nas, konsumentów, należy wybór win. Obecnie mamy naprawdę szerokie pole manewru w tej dziedzinie. Dylematy zaczynają się już na początku, gdy decydujemy czy chcemy wino wytrawne, czy może słodkie wino. Oczywiście niektórzy z koneserów mają już swoje ulubione wina, które kupują bez zastanowienia, np. Bordeaux, Merlot, Chardonnay, czy też Cabernet. Zastanawiające jest natomiast, jaka część naszego społeczeństwa wie, czym jest wino koszerne.

Wino koszerne jest produkowane zgodnie z przepisami danymi przez gminę żydowską. Interesującym faktem jest to, że tylko członkowie tej gminy mogą uczestniczyć w procesie produkcyjnym, który rozpoczyna się już od dbania o winne krzewy, aż po butelkowanie. Ponadto obecność kobiet przy jakiejkolwiek z czynności jest całkowicie zabroniona. Cały proces przypomina nieco pewnego rodzaju obrządek religijny owiany tajemnicą. Potwierdza to fakt, że produkcja wina koszernego jest absolutnie odizolowana od produkcji pozostałych win. Z niebywałą dbałością czyści się wszystkie urządzenia i narzędzia wykorzystywane podczas tego procesu, a wszystkie używane dodatki muszę być również koszerne.

Co to znaczy że wino jest koszerne?

Proces tworzenia koszernego wina opiera się na wielu bardzo istotnych zasadach. Jedna z nich mówi o tym, że winogrona można zbierać z krzaków od czwartego roku ich owocowania. Należy pamiętać, że między krzewami nie wolno uprawiać nic innego. Każdego siódmego roku winnica powinna odpoczywać. Oprócz tego „kodeks koszernego wina” przestrzega także, że pewną, małą porcję wina należy wylać. Przebieg całej produkcji jest nadzorowany przez głównego rabina, który w rezultacie wydaje potwierdzenie o koszerności wina. Recenzje win koszernych zazwyczaj potwierdzają najwyższą ich jakość, wynikającą ze stosowanych podczas produkcji technologii i surowców.


 

Religijna dieta obowiązująca w judaizmie – w taki właśnie sposób można opisać czym są zasady koszerności. Wywodzą się one oczywiście z Tory i powinny być ściśle przestrzegane. Celem koszerności jest ochrona przed zatruciami i zapewnianie zdrowia. Reguły określają nie tylko rodzaje produktów, które można spożywać, ale także sposób ich przygotowania i konsumpcji. Wymóg odnoszący się do koszerności wina w znacznym stopniu opiera się na uzasadnieniach historycznych. Wino było bardzo chętnie wykorzystywane w obrządkach pogańskich już w czasach antycznych. W rezultacie społeczność żydowska postanowiła wprowadzić konkretne reguły dotyczące produkcji wina, by rozróżnić wina spożywane przez Żydów od napitku stosowanego przez politeistów w celach bałwochwalczych.


Powiązane artykuły